Interne en externe motivatie 

Werken aan kwaliteit kent een interne en externe dimensie. De interne motivatie van een advocatenkantoor om te werken aan kwaliteit is divers:

 1. De belangrijkste interne motivator is, hoewel voor de hand liggend, toch heel overtuigend: 
  arbeidsvreugde. Het is plezierig werken in een zo goed mogelijke georganiseerde werkomgeving waaraan je het grootste deel van je daginvulling besteedt.
   
 2. Kantoren moeten met de ontwikkelingen van hun tijd mee moeten gaan, willen zij zich als individueel advocatenkantoor kunnen onderscheiden.
   
 3. Het kantoor, lees: het team, is gebaat bij een gemeenschappelijk doel dat onder een gemeenschappelijke vlag gedragen wordt.


Overwegingen die kunnen bijdragen aan de externe motivatie van een advocatenkantoor om te werken aan kwaliteit:
 

 1. Het is een publieke taak. De maatschappelijke positie die de advocaat in het rechtsverkeer en in de maatschappelijke ordening in het algemeen inneemt, verplicht daartoe.
   
 2. Baas in eigen winkel blijven, in plaats van buitenaf opgelegde regels.
   
 3. De waardering en ook concurrentiepositie van de advocatuur in het algemeen is ermee gediend. Er zijn immers meerdere aanbieders in het rechtsverkeer.
   
 4. Elk individueel kantoor zal graag een goed juridisch product voortbrengen én ook op een goede dienstverlening bogen (werkvreugde en ook goede (psychische) gezondheid spelen een voorname rol).
   
 5. Vanuit de financiële aspecten kan genoemd worden voor de consument een verbetering van de prijs/kwaliteitverhouding en voor de dienstverlener door toegenomen efficiency de continuïteit van het ondernemerschap. Te denken valt ook aan de verzekerbaarheid van de beroepsaansprakelijkheid op de langere termijn. 

 • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

 • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

 • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

 • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.