Naar een definitie van kwaliteit

De basis van het keurmerk 'Met recht tevreden' en het werken aan kwaliteit is het hebben van een heldere en eenduidige afbakening van het begrip. Eenieder heeft een eigen voorstelling van het begrip kwaliteit, waardoor kwaliteit op vele manieren wordt omschreven. Soms meent men dat het helemaal niet nodig is kwaliteit te omschrijven, immers “Goede wijn behoeft geen krans”. Dit geldt echter alleen voor kenners! Transparante criteria voor de dienstverlening dus! Niet alleen is het belangrijk dat cliënten weten wat de advocaat onder kwaliteit verstaat, maar ook voor de medewerkers en collega-advocaten is het van belang om een heldere definiëring van het begrip kwaliteit te hebben. Voor het opzetten van een beleid gericht op verbetering van kwaliteit zal de advocaat de diverse elementen moeten benoemen. Kwaliteit binnen de juridische dienstverlening omvat zowel vakinhoudelijke dienstverlening als het voortbrengingsproces.

“Het voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënt in een adequate prijs-kwaliteitsverhouding door een integere en onafhankelijke advocaat die voldoet aan criteria van voldoende vakbekwaamheid, te toetsen aan en door collega’s met afstemming op de partners in de keten en die werkzaam is op een kantoor dat is voorzien van instrumentaria voor meting van output en outcome en dat doet aan auditing langs eenduidige en goed uitgewerkte normen.”

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.