Waarom werken aan kwaliteit?

Kwaliteit leveren is een must. Het heeft aandacht op Europees en nationaal niveau. Fouten en onvolkomenheden staan haaks op het advocatenvak. De advocaat zal voor iedere cliënt, elke kwestie en elk advies hetzelfde hoge niveau van dienstverlening moeten behalen om een voor de advocaat en zijn cliënt bevredigend resultaat te bereiken. Maar het begrip ‘kwaliteit’ is meeromvattend. Het is méér dan kennis op peil houden en zorgen voor secretariële ondersteuning. De cliënt zal de advocaat niet gauw op de kennis beoordelen, want hij rekent erop dat die aanwezig is. Zijn oordeel over de inspanningen komt heel anders tot stand. Collega-advocaten, rechters, zullen ook een idee hebben hoe de advocaat functioneert en dat niet louter baseren op successen of fouten, want daar hebben zij geen weet van. En waar mikt de individuele advocaat eigenlijk op? Wil men een redelijk bekwaam advocaat zijn of wil de advocaat tot de besten op zijn gebied behoren? Is men tevreden met een zesje of streeft men naar negens en tienen? Ook dat levert kwaliteitsverschil op.

Waarom werken aan kwaliteit? Omdat werken aan kwaliteit in meerdere opzichten een winst is voor alle betrokkenen.

 

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.