Wat is ‘een goede advocaat’?

Waarom wenden cliënten zich tot een bepaalde rechtsbijstandverlener voor advies en laten zij een ander links liggen? Wat onderscheidt advocatenkantoren van elkaar? Waarop baseren cliënten hun keuze voor een specifieke advocaat?

In de manier waarop advocaten hun dienstverlening afficheren zien veel cliënten nauwelijks tot geen verschil. De websites van advocatenkantoren illustreren deze vermeende homogeniteit. Zij laten allemaal min of meer dezelfde informatie zien: de werkzame advocaten, de rechtsgebieden en de bereikbaarheid van het kantoor. Door impliciet duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteit van de dienstverlening zouden advocatenkantoren de cliënt wél inzicht geven in waar een goede advocaat aan moet voldoen en helpen zij hem om een weloverwogen keuze te maken voor zijn juridische dienstverlener.

 

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.