Toenemende vraag naar kwaliteit

Door de toename van wet- en regelgeving en van de complexiteit van de samenleving (werkgeverwerknemer, consument-producent, overheidburger, privé-relaties, multinationals, fusies, beursregels, etc.) neemt de vraag naar juridische dienstverlening sterk toe. Maar dat betekent niet zonder meer dat advocaten er op kunnen rekenen dat het werk wel blijft ‘binnenkomen’. In toenemende mate is concurrentie merkbaar, zowel tussen advocatenkantoren onderling als ook tussen advocatenkantoren en andere aanbieders van juridische diensten. Er is dus alle aanleiding stil te staan bij de vraag wat de betekenis is van de advocaat als juridische dienstverlener.

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.