Kwaliteitsmodel

Werken aan kwaliteit betekent dat aandacht wordt besteed aan de pijlers van de juridische dienstverlening:
Kennis, Integriteit, Kantoorvoering.

Kennis en beroepsvaardigheden vormen samen de kern, ingebed in Verordeningen en de Gedragsregels. Daaromheen kunnen drie elementen van het voortbrengingsproces worden aangewezen. Dat alles wordt ondersteund door vier instrumenten van output en outcome en door adequate tuchtrechtspraak en klachtenregeling. Die laatste zijn onontbeerlijk voor het in stand houden van een aanbod op de markt voor juridische dienstverlening waarin concurrentie ónder het beoogde niveau van kwaliteit uit den boze is.

Kwaliteitsmodel advocatuur

kwaliteitsmodel advocatuur

klik hier om te vergroten.
Bron: R.B. Creusen G.J.L.F.M schakenraad

Kennis en kunde

De huidige complexiteit van wet- en regelgeving brengt met zich mee dat het managen van kennis bijzondere aandacht vereist. Vakinhoudelijke kwaliteit begint met een goede opleiding van diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.
Lees meer (PDF-bestand)

Integriteit

Geheimhoudingsverplichting en het bijbehorende verschoningsrecht, onafhankelijkheid en partijdigheid zijn de ‘kroonjuwelen’ van de advocatuur. Het monopolie dat op veel procesterreinen voor advocaten bestaat, verplicht tot een goed systeem van zelfregulering en dus ook regulering van kwaliteit.
Lees meer (PDF-bestand)

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.