Arbeidsvreugde

Naast de tevreden cliënt – een externe motivatie voor het werken aan kwaliteit – is er dus de interne motivatie om aan kwaliteit te werken: de arbeidsvreugde. Het is slechts plezierig om te werken in een goed georganiseerde werkomgeving waar ieder bijdraagt aan een gezamenlijk doel onder een gemeenschappelijke vlag. Motivatie en tevredenheid van ondersteunend personeel en collega-advocaten dragen bij aan hun betrokkenheid bij het kantoor. Functioneringsgesprekken zijn bij uitstek geschikt om gevoelens van onbehagen over werk(omstandigheden) te uiten om vervolgens samen naar een oplossing te zoeken. Pas als onvolkomenheden en interne spanningen in beeld zijn gebracht is het advocatenkantoor in staat om intern zorg te dragen voor een prettige werkomgeving, wat de kwaliteit van de dienstverlening weer ten goede komt. Arbeidsvreugde op het kantoor is dus net zo belangrijk als tevredenheid bij de cliënt.

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.