Interne kwaliteit

Juridische dienstverlening is en blijft mensenwerk. Onvrede en klachten zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Omgevingsfactoren beïnvloeden mensen waardoor fouten worden gemaakt en interpretatieverschillen voorkomen. Iedere ondersteunend medewerker of collega-advocaat heeft ook een ambassadeursfunctie alleen al door het feit dat ook advocaten – net zoals andere mensen – met collega-advocaten of bij sociale activiteiten regelmatig over hun werk praten. Dat gaat dan vaak over de kwaliteit van de diensten en de werkomstandigheden, natuurlijk binnen de grenzen van geheimhouding. Deze verhalen hebben een grote impact. Onvrede bij de medewerker leidt tot verminderde arbeidsvreugde wat onmiddellijk zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de dienstverlening. Dit kan uiteindelijk resulteren in door cliënten geuite onvrede en klachten.

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.