Output en outcome

De kwaliteitsinspanningen zijn onder anderegericht op het voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënt. Om te bepalen of de inspanningen het beoogde effect hebben gehad zal het kantoor activiteiten moeten ondernemen om de output en de outcome van de dienstverlening te meten. Vanuit de bekende PDCA-cyclus van Deming, dient het kantoor te controleren (Check) of de inspanningen het gewenste effect hebben gehad. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, zal het kantoor stappen moeten ondernemen om het alsnog te realiseren (Act).

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.