Missie

Stichting Viadicte beoogt advocatenkantoren te ondersteunen bij het streven cliënten de best haalbare dienstverlening te bieden. Een dienstverlening die de toegang tot het recht voor de burger waarborgt. In de visie van Viadicte versterkt dit het acquirerend vermogen van de advocatenkantoren. Aldus ontstaat een win-win situatie voor onze cliënten én de advocatuur.

Ten opzichte van andere kwaliteitsbureaus voor de advocatuur positioneert Viadicte zich in de voorhoede en richten wij ons op innovatieve ontwikkelingen. Als zodanig werken wij samen en nemen wij deel aan overleg met nationale en internationale denktanks en overlegorganen.

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.