Nieuws

Samenvatting webinar KEI

Op maandag 13 juni organiseerde WoltersKluwer een webinar over KEI. Hier kunt u een samenvatting lezen.

Lees verder

Voortgang uitvoering maatregelen: vervolg rapport Commissie Hoekstra

Vandaag heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een brief gepubliceerd met enkele thema's: 1. De maatregelen inzake de Wet DNA-V; 2. Tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen; 3. Maatregelen inzake de Wet Bopz en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Lees verder

Checklist omgaan met datalekken

Gisteren in het nieuws: inloggegevens van Spotify op straat. Gedupeerden merkten dit doordat er liedjes op hun afspeellijsten voorkwamen die zij er niet op hadden gezet. Hoe gaat u om met datalekken? 

Lees verder

Meer nieuws

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.