Audit

Wilt u weten hoe uw kantoor er voor staat? Hoe lopen de processen? Hoe zorgt u ervoor dat klanten krijgen wat u met ze afspreekt? Voldoet u aan de verordening? Hoe loopt de communicatie? Heeft u overal aan gedacht? Voor een antwoord op deze vragen kunt u bij ons terecht voor een audit.

Op basis van best practises, de norm ISO 9001 en INK-managementmodel èn op basis van velerlei bij de NOvA bestaand materiaal heeft Viadicte een normenkader ontwikkeld, volledig toegespitst op de advocatuur. Hier maakt u met uw kantoorgenoten afspraken over. De verzameling van deze afspraken vormt feitelijk uw kwaliteitsbeleid en uw risicomanagement. U kunt de output van dit beleid laten toetsen met een audit van Viadicte.

Om de audit voor alle kantoren toegankelijk te maken kunt u kiezen uit enkele modellen:

Instapmodel

Een medewerker van Viadicte komt bij u langs op kantoor en toetst of u voldoet aan het normenkader. U ontvangt na het bezoek een rapportage met aanbevelingen. 

Kosten: € 700,- (ex btw en ex reiskosten)

Opstapmodel

Ter voorbereiding op de audit door een externe auditor, komt Viadicte bij u langs om uw kantoor auditklaar te maken. De externe auditor beoordeelt onder andere op basis van de rapportage gemaakt tijdens de voorbereiding en het kantoorbezoek of uw kantoor voldoet aan de normen. De auditor voert gesprekken met enkele collega's en bespreek enkele dossiers met u. U ontvangt een rapportage met aanbevelingen en een auditcertificaat. 

Kosten: € 2000,- (ex btw en ex reiskosten)

Full-servicemodel

De externe auditor bereidt het kantoorbezoek voor en tijdens het kantoorbezoek beoordeelt hij op basis van het normenkader of uw kantoor voldoet aan de normen. De auditor voert gesprekken met enkele collega's en bespreek enkele dossiers met u. U ontvangt een rapportage met aanbevelingen en een auditcertificaat.

Kosten: € 2500,- (ex btw en ex reiskosten)

ISO 

U kunt ook kiezen voor een ISO-certificering op basis van het normenkader van Viadicte. Het betreft hier een jaarlijkse audit. Op basis van de kantoorgrootte en in overleg met u wordt hiervoor een aparte offerte gemaakt. 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via (0499) 57 77 01 of info@viadicte.nl.

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.