Congres KEIgoed! op 5 november 2015

 

Op donderdag 5 november jl. woonde u het congres KEIgoed! van Viadicte bij. Hier vindt u verschillende downloadables behorende bij het congres:

Programma congres KEIgoed! 5 november 2015

LinkedIn groep KEIgoed!

Viadicte heeft een speciale LinkedIn groep voor deelnemers van dit congres. Meldt u aan als lid en u blijft op de hoogte van de ontwikkelingen rondom digitalisering

Presentaties:

Sessie 1: Digitale toegang tot de Raad voor de rechtspraak en Raad voor Rechtsbijstand

Sessie 2: Digitale diensten voor de cliënt

Sessie 3: Documentcreatie rechtspraak

Sessie 4: Privacy & Encryptie

Sessie 5: Uw kantoor in 2020 en de cliënt'reis'

 

 

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.