Digitaal Dossier

Werkt u al helemaal digitaal? En volledig beveiligd? Denk hierbij niet alleen aan beveiliging van de server en de software, maar ook van het berichtenverkeer. In onze vorige special over datalekken kon u al lezen dat u vanaf 1 januari jl. verplicht bent de beveiliging goed te regelen om datalekken te voorkomen. Met het digitaal dossier van Viadicte bent u verzekerd van veilig, efficiënt en snel werken in uw dossiers.

Meer weten over het digitaal dossier?

De software bestaat uit verschillende onderdelen:

Functionaliteiten

 • Een zeer helder geordend en visueel inzichtelijk portal per dossier;
 • Systematisch werken vanuit het digitale cliëntdossier met daarin:
  • Telefoonnotities
  • Faxen;
  • E-mails (in/uit) en bijgevoegde documenten;
  • Brieven (in/uit);
  • Stukken (in/uit);
 • Geïntegreerd met open source software zoals Open Office;
 • Integreerbaar met andere software, waaronder Microsoft Office;
 • Zelf teksten genereren;
 • Automatisch versiebeheer;
 • Inlog cliënt via versleutelde verbinding;
 • Inlog derden (gemachtigden, bewindvoerders, etc.) voor inzage bepaalde onderdelen van het dossier;
 • Gebruik van modellen;
 • Snelle zoekfunctionaliteiten;
 • Automatisch & handmatig tijdschrijven;
 • Eigen beveiligde cloud op server in Nederland;
 • Gebruikmakend van de database op die server;
 • Borging interne en externe geheimhouding;
 • Versleuteld berichtenverkeer;
 • Beveiligde externe toegang;
 • Managementrapportagemogelijkheden;
 • Koppeling met KEI;
 • Helpdesk (ticketsysteem).

Impressie van het digitaal dossier

Om een impressie te krijgen van het digitaal dossier kunt u ons filmpje bekijken.

Demonstratie

Heeft het filmpje u nieuwsgierig gemaakt naar het digitaal dossier? Maak dan een afspraak voor demo!

 • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

 • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

 • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

 • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.