KIS Notariaat

Wat kunt u verwachten?

KIS Notariaat is een digitaal model kantoorinformatiesysteem en het perfecte uitgangspunt voor een op maat gemaakt eigen kwaliteitssysteem. KIS Notariaat bevat concrete werkafspraken over hoe de (KNB) normen en criteria worden toegepast en gewaarborgd binnen een notariskantoor. KIS Notariaat van Viadicte bestaat uit werkinstructies en modellen op zowel kantoor- als op opdrachtniveau (zie ook de inhoudsopgave).

Hoe werkt het?

KIS Notariaat wordt digitaal aan u beschikbaar gesteld. Concreet betekent dit dat u de beschikking krijgt over uw gedigitaliseerde kantoorinformatiesysteem binnen een eigen beveiligde internetomgeving. Op deze manier kunt u KIS naar eigen inzicht gebruiken en aanpassen. En KIS blijft up-to-date; een redactie stelt eventuele wetswijzigingen en beleidsregels direct aan u beschikbaar. Medewerkers van uw notariskantoor kunnen KIS Notariaat inzien en wijzigingsvoorstellen indienen via de gebruikersomgeving (portal). De beheerder van uw notariskantoor beheert de eindversie van uw gepersonaliseerde KIS en kan wijzigingsvoorstellen doorvoeren via de beheerdersomgeving. 

Update door redactie

Vervolgens blijft uw kantoor up-to-date doordat een redactie  eventuele wetswijzigingen en beleidsregels direct aan u beschikbaar stelt middels dit systeem. De redactie bestaat uit:
- Mr. T. Reijnen  (docent Notarieel Recht - Universiteit Nijmegen)

- I.R. von Burg, Viadicte

Tarieven 

Wanneer u een abonnement neemt op KIS, bent u een jaarlijkse abonnementsprijs verschuldigd. Vanaf 2 gebruikers bent u ook licentiekosten verschuldigd. Deze licentiekosten zijn €1,- per gebruiker per maand. U neemt licenties af in pakketjes van 5. 

 

Waarom een kwaliteitssysteem opzetten voor uw notariskantoor?

• Een kwaliteitssysteem komt uw organisatie ten goede en daarom beveelt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie het aan;
• De huidige marktsituatie dwingt u zo efficiënt mogelijk te werken;
• De continuïteit van uw bedrijf dient verzekerd te worden;
• Uw medewerkers vragen duidelijkheid over hoe wetten, regels en normen op uw notariskantoor worden nageleefd (kantoorbeleid).

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.