Klanttevredenheidsonderzoek

Het beeld dat de klant van de advocaat en het advocatenkantoor heeft, bepaalt in grote mate zijn uiteindelijke oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe beoordeelt de cliënt uw kantoor? Een klanttevredenheidsonderzoek geeft u inzicht in het antwoord op deze vraag.

Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld, dat u uw clienten digitaal kunt aanbieden. Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Hier krijgt u een overzicht van alle ingevulde enquêtes, waarbij u drie opties kunt bekijken, namelijk individuele antwoorden, statistieken per vraag en deelnemers. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn.

Klik hier voor een voorbeeld vragenlijst. Uiteraard kunt u ook een eigen vragenlijst samenstellen, indien gewenst in meerdere talen. Wilt u als cliënt van een kantoor het klanttevredenheidsonderzoek invullen, neem dan contact op met dit kantoor voor het eigen klanttevredenheidsonderzoek. 

Klik hier voor de folder over het KTO.

Prijsoverzicht

Omschrijving Eenmalig Jaarlijks
Ontwikkeling standaard vragenlijst (Nederlands) in design    
 eigen website 
€ 889,- -
Licentiekosten   € 449,-

 

Extra mogelijkheden Eenmalig Jaarlijks
Standaard vragenlijst in tweede taal, bijvoorbeeld Engels       € 149,-  
Gebruik van eigen vragenlijst € 289,-  
Eigen vragenlijst in tweede taal, bijvoorbeeld Engels € 289,-  
Deelname 'Benchmark' tweemaal per jaar   € 199,-
Gebruk antwoordenveloppen en invoerservice door Viadicte
 bij gelijktijdige inzet van zowel online als schriftelijk KTO
  € 199,-


 

 

  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.