Peer Review

Peer Review is een externe (vakinhoudelijke) collegiale dossiertoets. Peer Review omvat het beoordelen van een vijftal willekeurig geselecteerde dossiers per advocaat  door een peer reviewer. Deze speciaal opgeleide advocaat beoordeelt aan de hand van een aantal voorafgestelde en kenbare criteria de dossiers. Daarbij ligt de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit en niet op het "politie spelen". De uitgebreide feedback (op het niveau van dossier, advocaat en kantoor) is tevens goed inzetbaar voor HRM.

De reviewkosten per dossier bedragen € 189,-.

U kunt zich opgeven via onderstaand deelnameformulier. Voor meer informatie over Peer Review klikt u hier of kijkt u op de website www.dossiertoets.nl

Velden met een * zijn verplicht.  

  Factuuradres indien anders:
  • Uw kwaliteitsbeleid en risicomanagement getoetst door een audit van Viadicte om uw kantoororganisatie en dienstverlening te professionaliseren.

  • Viadicte biedt een compleet uitgewerkt kantoorhandboek met voorbeeldmodellen en instructies voor uw kantoor.

  • Kantoren met een permanent kwaliteitsbeleid ontvangen van Viadicte een keurmerk Met Recht Tevreden. Het keurmerk is een teken dat uw kantoor voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, integriteit en kantoorvoering. Het keurmerktraject stimuleert bovendien de efficiency en stroomlijning van uw organisatie.

  • Viadicte heeft een online klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ontwikkeld.  Van iedere enquête die ingevuld wordt, ontvangt u per email een melding. Om de tevredenheid van uw clienten te monitoren heeft u op ieder moment van de dag toegang tot de digitale rapportage van uw kantoor. Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is vast te stellen of en in welke mate uw cliënten tevreden zijn over de geboden dienstverlening. Bovendien wordt door het onderzoek inzichtelijk waar veranderingen noodzakelijk en verbeteringen wenselijk zijn. Klik hier voor een voorbeeld.  Klik hier voor het dowloaden van een folder over de KTO.